Zakiyyah Alexander – цитаты

Нет вашей любимой цитаты из "Zakiyyah Alexander"?