Александр Башлачев — От винта!

5 цитат
Исполнитель: