Океан Ельзи — Susy

3 цитаты
Исполнитель: 

Сьюзі, скільки ми з тобою
Спільною метою
Поливали поле.
А воно під сонцем,
А воно під нігом
Не зійшло сьогодні –
Може, зійде завтра,
Може, вже й ніколи.

Сьюзи, сколько мы с тобой
общей целью
поливали поле.
А оно под солнцем,
А оно под снегом
Не взошло сегодня -
Может, взойдет завтра,
Или уже никогда.

3
0
3

Сьюзі, мила моя Сьюзі,
Не тікай від болі
В світ своїх ілюзій.
Без війни не плачуть,
Без біди не кличуть.
Хто не має серця
Тому, хто ще має,
Просто так не зичить...

Сьюзи, милая моя Сьюзи,
Не убегай от боли в мир своих иллюзий.
Без войны не плачут,
Без беды не зовут.
Кто не имеет сердца,
Тому, кто еще имеет
Просто так не желает...

4
0
4