Gerry De Mol — Komen Te Gaan

Рене, у нее были фиброиды;
Тетушка Мо, она спала,
Увидела сон,
И больше никогда не просыпалась.

Renée, die had een vleesboom;
Tante Mo is in haar slaap,
Doodgevallen in een droom,
En nooit meer opgeraapt.

0
0
0

Похожие цитаты

Год восьмой, сороковой,
Да, Ирма была молода.
Она встретила немца, больного туберкулезом,
У нее было сильное, доброе сердце, но слабые легкие.

Van ‘t jaar acht tot het jaar veertig,
Ja die Irma was nog jong.
‘t Was een Duitser met de tering,
Te groot hart, te zwakke long.

Пояснение к цитате: 

Песня - о героине игры "The Graveyard", которая потеряла всех близких

2
0
2