Океан Ельзи

67 цитат

Хто ти є ти взяла моє життя І не віддала.
Хто ти є ти випила мою кров І п’яною впала.
Твої очі кличуть хочуть мене.
Хто ти є ким би не була ти -
Я не здамся без бою!

Кто ты есть, ты взяла мою жизнь и не отдала.
Кто ты есть, ты выпила мою кровь и пьяной упала.
Твои очи зовут, хотят меня.
Кто ты есть, кем бы ни была ты -
Я не сдамся без боя!

10
0
10

Така, як ти
Буває раз на все життя
І то із неба
Така, як ти
Один лиш раз на все життя
Не вистачає каяття,
Коли без тебе я...

Такая, как ты,
Бывает раз на всю жизнь,
И то с неба.
Такая, как ты,
Один лишь раз на всю жизнь,
Не хватает раскаяния,
Когда я без тебя...

8
0
8

Я так хочу до тебе,
Як до матері немовля.
Я так хочу до тебе,
Як до неба ота земля.
Всі на світі бажання,
Все, що маю, віддав би я,
Лиш би кожного ранку
Називати твоє ім’я.

Я так хочу до тебе...

Я так хочу к тебе,
Как к матери младенец.
Я так хочу к тебе,
Как к небу земля.
Все желания в мире,
Всё, что у меня есть, я отдал бы,
Лишь бы каждое утро
Называть твоё имя

Я так хочу к тебе...

8
0
8

Гілля калин похилилося.
Мама, кому ж ми молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?

Ветви калины накренились.
Мама, кому же мы молились?
Сколько еще заберет она,
Твоих детей, не твоя война?

8
0
8

А часом, коли я сам не свій,
І в голові дивні думки, i на душі сумно...
Згадаю я очі твої, і все стає мов навпаки -
Теплим таким...

А порой, когда я сам не свой,
И в голове странные мысли, и на душе грустно,
Вспоминаю я глаза твои, и все становится наоборот -
Тёплым таким...

10
1
11

І я живу блиском очей,
Смаком бажань і запахом слів.
Буде колись і навпаки –
І моє життя, може, теж стане твоїм.

И я живу сиянием глаз,
Вкусом желания и запахом слов.
Будет когда-то наоборот,
И моя жизнь станет, может быть, и твоей.

7
0
7

Я к би колись
Сказала ти мені
Стати тінью в ночі,
Як би колись,
Сказав я б не спав,
За тобою ходив
Тайною жив би я.

Если бы однажды
Сказала бы ты мне
Стать тенью в ночи,
Если бы однажды
Сказала бы ты мне, я б не спал
За тобою б ходил,
Тайною жил бы я.

7
0
7

Просто мені
Так хочеться
Бути там, де і ти,
Так хочеться
Жити в тебе в полоні
І бачити
Як тікають від мене сни
В твої долоні...

Просто мне
Так хочется
Быть там, где и ты.
Так хочется
Жить у тебя в плену
И видеть,
Как убегают от меня сны
В твои ладони...

6
0
6

Нашi сонячнi днi зачекались давно,
Нам замало квиткiв на вокзал i в кiно.
Не показуйте жаль, не впадайте в екстаз,
Ми сьогоднi залишимо бiльше для нас.

Наши солнечные дни ждут нас давно,
Нам мало билетов на вокзал и в кино.
Не показывайте грусти, не впадайте в экстаз,
Мы сегодня оставим больше для нас.

6
0
6

Не йди темної ночі,
Ми відкриваєм з тобою Едем навмання.
Сльози твої дівочі
Стали перлинами нового світлого дня.

Не уходи в темной ночи,
Мы открываем Едем наугад.
Слезы, твои девичьи
Стали жемчужинами нового светлого дня.

6
0
6

Ми не спали всю нiч, розбудили слова,
Ми не хочем бiльше дiлити на два.
Ми не будемо так, як то було завжди,
Небуває в болотi смачної води.

Мы не спали всю ночь, разбудили слова,
Мы больше не хотим делить всё на два.
Мы не будем поступать так, как раньше,
Не бывает в болоте вкусной воды.

5
0
5